Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Andrzej Konowalczyk tel.: 501-130-287; (76) 831-28-90 wew.(35)

e-mail: [email protected]

Z-ca Dyrektora

Renata Przygoda tel.: 668-540-030; (76) 831-28-90 wew.(34)

e-mail: [email protected]

Kierownik

Daniel Kałużny tel.: 507-784-173

Główny księgowy

Małgorzata Żuchowicz tel.: (76) 831-28-90 wew.(33)

e-mail: [email protected]

Odczyt wodomierzy

tel.: (76) 831-28-90 lub

e-mail: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Alicja Grzesińska – Świętek

e-mail: [email protected]