UWAGA MIESZKAŃCY BYTNIKA I PRZEDMOŚCIA !

20 lipca 2022

W imieniu Wójta Gminy Głogów, Bartłomieja Zimny informujemy, że budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmoście i miejscowości Bytnik dobiega końca.

W celu uzyskania informacji w sprawie procedury przyłączania się do systemu kanalizacyjnego, w tym uzyskania warunków technicznych przyłączenia mieszkańcy Przedmościa i Bytnika zapraszamy do kontaktu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serbach pod numerem telefonu 76 831 28 90 lub 668 540 030.

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty, które należy wypełnić w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia tj. „Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia” oraz „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością”. Przedstawiamy również WZÓR jak wypełnić niezbędne dokumenty.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem można składać w siedzibie ZGK lub w Urzędzie Gminy Głogów, jak również przesłać pocztą.

Projekt dofinansowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontakt

logo

Dane kontaktowe

Adres: Brzozowa 3, 67-210 Serby
NIP: 6932186940
REGON: 386320398

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30

Wt
7:30 - 15:30

Śr
7:00 - 17:00

Czw
7:30 - 15:30

Pt
7:30 - 13:30