Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach informuje, iż na podstawie wyników badań jakości wody Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Głogowie wydał komunikat w sprawie stwierdzenia przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Turowie.