Zatwierdzenie cen i stawek opłat za wodę i ścieki

24 czerwca 2020

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.12.2020.MS  z dn. 16.06.2020r. dotyczącą zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków cena 1m3 wody to 7,27 zł a 1m3 ścieków 11,56 zł, jednocześnie Uchwałą Rady Gminy Głogów nr XXII/191/2020 z dn. 24.06.2020r. przyznane zostały dopłaty do 1m3 wody w kwocie 3,53 zł a do 1m3 ścieków w kwocie 5,35 zł. Ostatecznie mieszkańcy Gminy Głogów ponosić będą od 01.07.2020r. opłatę za 1m3 wody w wysokości 3,74 zł a za 1m3 ścieków w wysokości 6,21 zł. Stawka opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 3,93 zł, a zbiorowego odprowadzania ścieków 4,76 zł za miesiąc. Do podanych cen i stawek należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

Kontakt

logo

Dane kontaktowe

Adres: Brzozowa 3, 67-210 Serby
NIP: 6932186940
REGON: 386320398

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30

Wt
7:30 - 15:30

Śr
7:00 - 17:00

Czw
7:30 - 15:30

Pt
7:30 - 13:30